in English

Yhdistys - Livojoki ry

Livojoki ry on perustettu ja rekisteröity lokakuussa 2021. Perustajina oli joukko Kivon vesistöalueen kehittämisestä kiinnostuneita osakaskuntia, kyläseuroja ja yksityishenkilöitä. Valmisteluvaiheessa tukena ja taustavoimana ovat olleet Pudasjärven ja Posion kunnat sekä Iijoki-sopimus.

Yhdistyksen tavoitteena on joen tilaa parantamalla lisätä sen virkistysarvoa ja tuoda elinvoimaa sen vaikutusalueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä yrityksille. Keinoina ovat yhteistyön ja tiedottamisen lisäksi edunvalvonta. Yhdistys pyrkii saamaan alueelle kunnostushankkeita ja ulkopuolista rahoitusta tavoitteidensa edistämiseksi.

Jäseniksi voivat liittyä ne alueen ihmiset ja yhteisöt sekä yritykset, jotka kokevat Livojoen tilan kaikenlaisen parantamisen omakseen.


Hallitus:

Seppo Ortia, pj, 040 577 2380
Toivo Kiminki, 040 736 5193 
Pertti Sarala, 040 571 8673 
Seppo Äikäs, 040 0200687
Jouko Nissi, 040 546 0239

Janne Määttä, 050 528 6441

Vuosikertomus 2023