in English

Metsähallitus eräpalvelut

www.metsa.fi/metsahallitus
metsa.fi/metsahallitus - erapalvelut
www.luontoon.fi
www.eraluvat.fi

Eräpalvelut ja Luontopalvelut ovat Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitavat vastuualueet.

Eräpalvelut vastaa kalastuksen ja metsästyksen järjestämisestä valtion alueilla. Myymme kalastus- ja metsästyslupia ja keräämme valtion kalastonhoitomaksun maa- ja metsätalousministeriölle. Lisäksi eräsuunnittelijamme myöntävät erikseen haettavia lupia, kuten hirvenmetsästyksen aluelupia ja kaupallisen kalastuksen lupia, sekä solmivat vuokrasopimuksia kalastusta ja metsästystä varten. Erätarkastajamme valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa.

Tehtävämme on järjestää erämahdollisuuksia niillekin, joilla sellaisia ei muuten olisi. Erilaisia metsästys- ja kalastuslupia myydään vuosittain noin 150 000. Lisäksi erähenkilöstömme ottaa työssään huomioon kalastajat ja metsästäjät, jotka harrastavat eränkäyntiä valtion alueilla yleis- ja erityisoikeuksilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuton oikeus pilkkiä ja onkia, pohjoissuomalaisten maksuton oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla sekä kuntalaisten maksuton kalastuslupa Ylä-Lapissa.

Valtion alueilla harrastetaan eränkäyntiä arviolta lähes kaksi miljoonaa päivää vuodessa.

Eräpalvelujen rahoitus tulee osin valtion budjetista, osin lupamyyntituloista. Toimintamme tavoitteet asettaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriö. Eräpalvelut on osa valtionhallinnon riistakonsernia, johon kuuluvat ohjaavan ministeriön lisäksi Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

Kutusorastuksista kts. myös

www.nationalparks.fi - Helikopteri tuo kalojen kutusoraa Livojokeen