in English

Kestävän taimenkannan elvyttäminen Livon vesistössä

Hanke perustuu Lapin Ely-keskuksen rahoittamaan esisuunnitteluun, jonka Livojoki ry tilasi Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visiolta toukokuussa 2023. Työ hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmässä lokakuussa. Ohjausryhmään kuuluivat Livojoki ry:n, Metsähallituksen, PVO-vesivoima Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Posion kunnan, Iijoen kalatalousalueen, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Ely-keskuksen ja Iijoki-sopimuksen edustajat.

Lapin Ely-keskus on nyt myöntänyt osarahoituksen 45000€ vuosille 24-25. Livojoki ry hakee lisäksi  saman suuruista summaa, joka mahdollistaa mm. vedenalaisen kamerajärjestelmän ja Livojärvestä jokeen kutevien taimenten seurannan ja selvityksen kannan elvyttämiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on arvioida kestävän taimenkannan potentiaalia ja vaatimuksia vesistön luonnonhoidossa. ELY-n päätöksessä on kirjattu selvitys vesistön pohjan sedimentistä erityisesti joen keskiallueella, jonka virta- ja suvantopaikoilla taimenten tulee viihtyä. Tällä osiolla, joka on valmisteltu Oulun Yliopiston toteutettavaksi, ei ole vielä rahoitusta. Sponsorointia siis myös tarvitaan.

Livojoki ry alueen omistajien edustajana ei ole yksin, vaan rinnakkaishankkeiden kanssa haetaan yhteistyötä ohjausryhmän valvonnassa.

 

Kuvassa Jari Nyman vuoden 23 lokakuussa saadun Livojärven taimenen kanssa. Taimen vapautettu kuvauksen jälkeen. Pituus noin 50cm.

 

taimenhanke