in English

Livojoen vesistö

Livojoen vesistö kuuluu Iijoen kalatalousalueeseen Posion kunnan ja Pudasjärven kaupungin alueilla.

135 km pitkä Livojoki saa alkunsa Livojärvestä Posiolla päätyen Iijokeen Aittojärven kylän alueella. Suurimmat joet matkan varrella ovat Mäntyjoki, Kouvanjoki ja Pärjänjoki.

Tutustu ilmakuvina  Livojoen yläosaan ja alaosaan sekä Kouvanjokeen

Virtavesiä riittää, sillä jokien lisäksi maastossa virtaa yli sata merkittävää puroa. Livojärven lisäksi vesistöalueen suurimmat järvet ovat Posion alueella sijaitsevat Laukkujärvi, Mäntyjärvi ja Laivajärvi. Pudasjärven alueella Kouvanjärvi, Sarajärvi, Rytinkijärvi ja Aittojärvi.

Vesistöalue on Posion kunnan ja Pudasjärven kaupungin matkailualueilla. Vapaa-ajan asukkaille ja kaikille luontomatkailijoille on tarjolla runsaasti uusia elämyksiä.

Tämä sivusto on vesistöalueen omistajien ja kyläseurojen perustama. Tarkoituksenamme on viestittää vesistöalueen nykytilasta ja kehityksestä. Perustajat ovat päättäneet yhteistyöstä Livojoki ry:n puitteissa.


Tavoite on kasvattaa alueen virkistysarvoa teemana:

TULEVAISUUS LIVON VESILLÄ

Livojoki kartalla

Ajankohtaista