in English

Iijokisopimus

Iijokisopimuksen osapuolet ovat:

Iijoki-sopimuksen tarkoitus on Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteuttaminen. Iijoki-sopimus edistää vaelluskalojen palauttamista, valuma-aluekunnostuksia ja veden laadun parantamista, virkistyskäyttöä, vetovoimaa sekä vuorovaikutusta Iijoen vesistöalueella ja eri toimijoiden välillä. Iijoki-sopimus järjestää säännölliset Iijoen neuvottelukunnan kokoukset ja Iijoki Foorumit.

Kaaviokuva Iijoen yhteistyöhankkeista ja lisätietoja »

Facebook »

Katso myös, miten vaelluskaloja siirretään:
https://fb.watch/bi_goh_ncE/