in English

Iijoella kehitetään matkailua ja kootaan matkailutoimijoiden verkostoa

09.10.2022 00:00

Iin kunnan kehittämisyhtiö Micropolis Oy on saanut Euroopan maaseuturahastolta 287 000 euron rahoituksen Iijoen lumo – matkailutoimijoiden verkostoitumishankkeelle. Toiminta-alueeseen kuuluvat Iijoen lisäksi sen sivujoet Iin, Oulun, Pudasjärven ja Taivalkosken alueilla sekä Perämeren rannikko Iin alueella. Hankkeen päätavoitteena on luoda Iijoen alueelle matkailutoimijoiden yritysverkosto.

Iijoen vesistö, suisto ja Perämeren rannikko tarjoavat upeita luontokokemuksia, kalaisia vesiä, omaleimaista kulttuuritarjontaa ja potentiaalisia koulutusmatkailukohteita. Iijoen vesistöalueella on runsaasti heikosti matkailussa hyödynnettyjä voimavaroja, mutta yhteinen tavoite on, että jatkossa kaikki alueen matkailupalvelut, -tuotteet ja tapahtumat ovat helpommin ja monikanavaisemmin asiakkaan saavutettavissa ja ostettavissa. Hankkeessa edistetään vesistöön, luontoon, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvien matkailupalveluiden kehittämistä vastuullisesti ja ilmastoystävällisesti.

Hankkeen tavoitteet ovat lähteneet alueen matkailuyrittäjien toiveista kehittää palvelujaan. Käytännössä tämä edellyttää matkailualan pienyrittäjien, yhdistystoimijoiden ja Iijoen kehittämisestä vastaavien toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Iijoen lumo -hanke järjestää toimikautensa aikana yhteensä kahdeksan työpajaa/koulutusta matkailutoimijoiden tarpeiden pohjalta. Aiheina voivat olla esimerkiksi ohjelmapalveluiden tai koulutusmatkailun tuotteistaminen, sähköisten myynti- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, kestävä matkailu ja vesistön äärellä toimivien yrittäjien henkilöstön turvallisuuskoulutus.

Pudasjärveltä hankkeessa on mukana Pudasjärven Kehitys Oy. Matkailun yrityskehittäjä Jukka Koutaniemi kertoo Syötteen olevan Iijoen matkailun suurin keskittymä.  - Tavoitteenamme on kehittää matkailun ympärivuotisuutta. Laskettelun ja hiihdon rinnalle kaivataan erityisesti luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailuun sekä hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja ohjelmapalveluita. Myös erilaisia luonto- tai kulttuuriaiheisia tapahtumia kaivataan niin paikallisten, kuin alueella vierailevienkin kävijöiden iloksi. Ympärivuotisuus luo pitempiaikaisia, pysyvämpiä työpaikkoja ja elinvoimaa alueelle.

Hankkeen tuloksena Iissä, Oulun Yli-Iissä, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella toimii aktiivinen matkailutoimijoiden yritysverkosto, jonka toimintaa tukee hankkeen aikana laadittava Iijoen matkailuselvitys ja toimenpideohjelma. Yhteiskehittämisen ja -markkinoinnin avulla alueen matkailupalvelut ja -tuotteet ovat monikanavaisemmin asiakkaan saavutettavissa ja ostettavissa. Verkostoitumisen ja osaamisen lisääntymisen myötä matkailutoimijoiden valmius toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä paranee.

Hankkeen projektipäällikkönä elokuussa aloittanut Virpi Keränen kokoaa parhaillaan alueen matkailutoimijoita, jokivarsien osakas- ja kalastuskuntia, hyvinvointi- ja kulttuurialan yrityksiä sekä yhdistyksiä yhteisen pöydän ääreen. Myös pienet toimijat ja vasta toiminnan aloittamista suunnittelevat ovat tervetulleita mukaan. - Verkostoitumisen myötä voi syntyä uusia matkailupaketteja ja yhteistyömuotoja. Visioimme yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa Iijoen matkailun tulevaisuutta, jaamme tietoa hyvistä käytänteistä ja sparraamme toisia.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Virpi Keränen p. 050 326 5168, virpi.keranen@micropolis.fi

Hankkeen nettisivut https://micropolis.fi/projekti/iijoen-lumo/

Hankkeessa mukana

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti            

Välitättehän tätä viestiä eteenpäin omissa verkostoissanne! ????

 

Matkailuterveisin

 

Virpi Keränen
Projektipäällikkö

Iijoen Lumo
Micropolis Oy, Iin kunta

virpi.keranen@micropolis.fi

050 326 5168

Piisilta 1, 91100 Ii

 

Verkkosivut: micropolis.fi/iijoen-lumo