in English

Livojoki ilmasta

23.11.2022 00:00

Ilmakuvat Livojoesta kahdessa setissä

Tarkoitus on tehdä ammattimainen esitys hankkeessa, joka liittyy Kalatalousalueen meneillään olevaan digitaaliseen

opaskarttajärjestelmään. Tavoitteena on toteuttaa kalatalousalueen uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaa tekemällä

Livojokea tunnetuksi ja helpommin saavutettavaksi. Ilmakuvaesityksen lisäksi on tarkoitus painattaa Livojoen Vesiretkeilyopas

digitaalisen käyttöliittymän tueksi

Livojärvestä Rytinkiin

Rytingistä Iijokeen