in English

KOSKIKUNNOSTUKSET JATKUVAT LIVOJOELLA

18.06.2023 00:00

Metsähallituksen ja Livojoki ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa aiheena16.6 olivat raakkujen ja taimenten elinolosuhteet ja suunnitelmat niiden parantamiseksi.

LIFE REVIVES ohjelmassa jatketaan kutualueiden kunnostuksia ottaen oppia aiemmista. Raakkualueiden kunnostukset toimivat myös kalakantojen hyväksi

Ohessa Metsähallituksen esitys 16.6 tilaisuudessa