in English

HANKE: TAIMENKANNAN ELVYTYS- ESISUUNNITTELU

21.05.2023 00:00

Ely-keskus tukee Livojoki ry:n hanketta, jota on valmisteltu vesistöalueen toimijoiden ja alan tutkijoiden kanssa 

Ohjausryhmään kuuluvat Livojoki ry:n lisäksi Metsähallitus, Pohjolan Vesi-Voima oy, Posion kunta, Iijoen kalatalousalue, ELY-keskus, Pohjois-pohjanmaan liitto ja Iijoki-sopimus.

Livojoki ry on allekirjoittanut sopimuksen Osuuskunta Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio: kanssa kuukauden työmäärää vastaavasta selvityksestä, jonka tuloksena on kuvaus hankkeesta syksyllä tapahtuvaa päätöksentekoa varten. Sopimuksessa on kuvattu pääkohdat aiheista, jotka ohjausryhmä tarkentaa 16.6 kokouksessa Livolla. Samana päivänä on Livon koululla myös tiedotustilaisuus TAIMEN & RAAKKU.

Aloitteen takana on Livojoki ry, joka edustaa maanomistajia ja asukkaita. Pudasjärven lisäksi myös Posion asukkaat saavat hankeesta hyödyn. Posiolaisten osallistuminen tähän suunnitteluun onkin hyvin merkityksellistä.

Pyrkimyksenämme onkin saada Posiolaisia osallistumaan 16.6 tilaisuuteen. Koetamme löytää kannatusta myös Posiolla järjestettävään asukasttilaisuuteen.

Tässä linkki Kuriirilehden haastatteluun Livojärvellä 19.6. Asiantuntijan arviointia paikallisesti baeltavan taimenen mahdollisuuksista