in English

NEUVOTTELUT TAIMENKANNAN ELVYTTÄMISESTÄ LIVOJOEN VESISTÖSSÄ

29.12.2023 00:00

Livojoen toimijat neuvottelevat nyt yhteistyöstä saadakseen rahoituksen tutkimuksesta yhteiseen tavoitteeseen.

Vuosien 24 ja 25 ajalle määritellään ohjelma, olla valmistellaan seuraavien vuosien tehtäviä.

Tehtäviin kuuluvat mm. koekalastukset, geeni- ja suomunäytteet ja kutupesälaskennat.

Livojärvestä jokeen vaeltavia selvitetään vedenalaisella valvontakameralla.

Jokeen laskevat purot ovat taimenen kutupaikkoja, mikä selvitetään Metsähallituksen v. 24 aloittamassa virtavesiselvityksessä

Joen koskialueissa tapahtuu merkittävää kehitystä, mikä antaa toiveitakutupaikkojen suhteen.

Suunnitelmat valuma-alueilla saavat toteutuessaan veden kirkastumaan myös alajuoksulla.

Kts liite elvytyksen perusteluista